Chico

Ang Chico ay isa ring punong bunga na dala ng kalakalang Galyon mula sa Mehiko. Itinuturing ito na maliit na Sapote, kaya’t tinaguriang "chico" (maliit sa wikang Kastila). Kayumanggi ang balat at laman nito.

Ang larawan sa post na ito ay hango sa librong "Flora de Filipinas" ni Padre Manuel Blanco, OSA, na unang nalimbag noong 1837.

 

Subaybayan ang seryeng ito araw-araw hanggang sa ika-31 ng Agosto 2020 dito sa website ng Konsulado Panlahat ng Pilipinas sa Agana (Guam) at sa aming  Facebook, Instagram, at Twitter.

 

Maligayang Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan!