Balibago

Ang balat ng punong-kahoy na Balibago ay ginagawang papel at lubid noong unang panahon dahil sa tila katad nitong tibay. Inuuling din ito noon at pagkaraa’y pupulbusin upang maging pulbura.

 

Ang larawan sa post na ito ay hango mula sa librong "Flora de Filipinas" ni Padre Manuel Blanco, OSA, na unang nalimbag noong 1837.

 

Subaybayan ang seryeng ito araw-araw hanggang sa ika-31 ng Agosto 2020 dito sa website ng Konsulado Panlahat ng Pilipinas sa Agana (Guam) at sa aming  Facebook, Instagram, at Twitter.

 

Maligayang Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan!

Write a comment

Comments: 0