· 

Araw ng mga Bayani

Ginugunita ng bansa tuwing huling Lunes ng Agosto ang Araw ng mga Bayani. Bagaman marami ang inaakala na ito ay bilang pagkilala sa kadakilaan ng ating mga rebolusyonaryong mga bayani, sila lamang ang nagsisilbing kilalang halimbawa ng kagitingan ng ating lahi.

Marami sa ating mga kababayan ang nagpamalas ng giting, tapang, at walang pag-iimbot na pag-aalay ng sarili para sa kabutihan ng bayan at kapwa. Ngayong panahon ng pandemya, maraming mga doktor at nurse, at iba pang mga frontliner ang nagbuwis ng kanilang buhay sa kanilang paglilingkod sa bayan. Gunitain sana natin at alalahanin ang kanilang kagitingan ngayong Araw ng mga Bayani.

Panoorin ang pagtatanghal ng Pundaquit Virtuosi ng Casa San Miguel ng HIMIG-SIKAN (Songs of Romance and Revolution) ngayong Araw ng mga Bayani.